Medway River Bridge

Historia konstrukcji wstęgowych sięga setek lat przed naszą erą, kiedy to w wielu regionach na świecie budowano przeprawy przez górskie rzeki w postaci lin rozwieszonych między stromymi brzegami, o niewielkim zwisie, na których montowano pomost. Kładka tego typu ma postać wstęgi, luźno wiszącej, zakotwionej na podporach skrajnych.[…]

Interesującym przykładem „architektury wstęgowej” jest kładka zaprojektowana m.in. przez polskiego znakomitego architekta Cezarego Bednarskiego posiadającego swoje biuro projektowe w Londynie. Mowa tu o wzniesionej w 2001 r. pieszej przeprawie nad rzeką Medway w Wielkiej Brytanii. Położenie tego obiektu w kontekście zabudowy miejskiej, postawiło przed projektantami trudne zadanie, polegające na harmonijnym połączeniu cech funkcjonalnych, konstrukcyjnych oraz estetycznych. Kładka stanowi bowiem powiązanie centrum miasta ze znajdującym się na przeciwległym brzegu rzeki parkiem „Whatman”. Ze względu na taki charakter zabudowy most ten otrzymał zupełnie indywidualny i oryginalny charakter, stając się przy tym wspaniale zintegrowanym z otoczeniem komponentem krajobrazu. 

Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, Czech Republic, Jiri Strasky, www.shp.eu.
Ciekawym aspektem konstrukcyjnym jest brak prostoliniowości osi obiektu w planie. Kładka składa się z dwóch przęseł o rozpiętościach teoretycznych odpowiednio 49,5m oraz 37,5m, które zbiegają się na podporze pośredniej, nachylonej pod kątem 25˚. Jest to innowacją, gdyż nigdy wcześniej nie zastosowano takiego rozwiązania w konstrukcjach wstęgowych. 

Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, Czech Republic, Jiri Strasky, www.shp.eu.
Pomost złożony jest z prefabrykowanych segmentów betonowych o długości 3 m oraz monolitycznej płyty żelbetowej. Elementy prefabrykowane podwieszone do lin nośnych stanowią szalunki oraz późniejsze podparcie dla płyty. W osi segmentów przewidziane zostały podłużne, prostokątne otwory, obudowane ściankami ze stali nierdzewnej, w których umieszczono lampy, oświetlające teren pod obiektem. Służą one ponadto do odprowadzania wody. Oświetlenie pokładu dla pieszych zrealizowano w sposób przypominający oświetlenie pasa startowego – lampki zamontowane na pomoście, pomiędzy otworami drenującymi. Zarówno kable nośne jak i cięgna sprężające, ułożone naprzemiennie, zajmują przestrzeń w przekroju poprzecznym należącą do płyty. Wykonane są one odpowiednio ze splotów siedmio- oraz dwunasto-drutowych w osłonkach z tworzywa sztucznego. Dobór rodzaju kabli i rodzaju zakotwień odbył się w oparciu o angielskie wymagania techniczne dla konstrukcji kablobetonowych.

Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, Czech Republic, Jiri Strasky, www.shp.eu.
Podparcie pośrednie zlokalizowane na załomie osi mostu, musi sprostać zadaniu przeniesienia dużych wartości sił poziomych pochodzących od przyległych przęseł. Wartości i kierunki tych sił są zmienne w zależności od położenia obciążenia zmiennego na obiekcie. Dlatego też zdecydowano się na wykonanie podpory w formie odwróconej litery V. Elementami wchodzącymi w skład podparcia są ściskane, żelbetowe schody oraz rura ze stali nierdzewnej, mogąca pracować zarówno jako ściskana jak i rozciągana. Ze względu na znane już zagadnienie występowania momentów od zginania w obrębie podpór oraz obecność dodatkowych sił poprzecznych i skrętnych będących następstwem zmiany kierunku pomostu, zaprojektowane zostało wzmocnienie pomostu nad podporą pośrednią przez subtelne i estetyczne zwiększenie jego grubości. Zważywszy na duże siły poziome przekazywane na przyczółki zastosowano posadowienie na mikropalach, z użyciem ukośnych kotew gruntowych.

Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, Czech Republic, Jiri Strasky, www.shp.eu.
Do analizy statycznej obiektu posłużono się metodą elementów skończonych, modelując wstęgę jako ciąg wzajemnie połączonych ze sobą, równoległych elementów. Przeprowadzenie analizy dynamicznej zostało rozpoczęte od ustalenia częstości drgań własnych konstrukcji. Następnie sprawdzono reakcję obiektu na pojedyncze pulsujące obciążenie punktowe poruszające się wzdłuż pomostu, mające obrazować pieszego. 
Budowa kładki przebiegła stosunkowo szybko. W pierwszej kolejności, po uprzednim przygotowaniu fundamentów, wzniesiono podpory oraz wykonano wsporniki na podporze pośredniej pełniące funkcje pogrubienia pomostu w tym miejscu. Następnie ulokowano w wyznaczonych miejscach osłonki cięgien nośnych, po czym wsunięto sploty do osłonek. Po naprężeniu kabli nośnych przystąpiono do montażu prefabrykowanych segmentów przy pomocy ruchomego dźwigu.

Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, Czech Republic, Jiri Strasky, www.shp.eu.
Wszystkie elementy zostały podwieszone w przeciągu jednego dnia. Po wykonaniu tego etapu niezbędna była korekta siły w cięgnach. W następnej kolejności ułożono cięgna sprężające oraz stal sprężającą i przystąpiono do wylewania płyty wraz z betonowaniem styków. Proces betonowania odbywał się równolegle na obu przęsłach, począwszy od ich środkowej części. Konieczne było użycie środka opóźniającego wiązanie, tak aby mieszanka betonowa pozostawała w stanie plastycznym przez cały czas betonowania pomostu. Po dwóch dniach dokonano iniekcji kanałów kablowych. Gdy zaczyn osiągnął żądaną wytrzymałość przystąpiono do sprężania obiektu wprowadzając do cięgien siłę równą 15% końcowej siły sprężającej, by uniknąć spękań spowodowanych temperaturą. W drugim etapie sprężania użyta została już projektowana, końcowa wartość siły sprężającej.

Kładkę poddano próbom dynamicznym, które wykazały zadowalająco małą reakcję na przyłożone oddziaływanie.

Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, Czech Republic, Jiri Strasky, www.shp.eu.

„Projekt studialny kładki dla pieszych o konstrukcji wstęgowej”

Bartłomiej Uliasz

Publikowanie komentarza

Zapraszam do komentowania!

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons